Програмен съвет

Юрий Асланов
Юрий Асланов

Роден на 18 юли 1951 г. във Варна.

Завършил икономика в гр. София и социология в гр. Москва. Собственик и управител на социологическа агенция "АФИС". Член на УС на Института за социална интеграция от неговото създаване и негов председател в периода от 2008 до 2011 г.

Автор на книгата "Неприлични думи", на множество научноизследователски публикации, монографии, студии и над 1500 публикации в периодичния печат.