Академия за граждански наблюдатели

През 2013 г., използвайки методиката за обучение на дългогодишния си проект „Академия за социална политика“, и експертния екип от преподаватели, ИСИ стартира „Академия за граждански наблюдатели“. Проектът се осъществява в партньорство с Фондация за европейски и прогресивни изследвания /ФЕПС/, в която ИСИ членува от 2006 година.

В Академията се обучаваха 23 представители на различни общини, които в периода на изборното наблюдение, имаха задача да координират работата на всички регистрирани наблюдатели и да ги инструктират информирано, на база полученото обучение.

Като основа бе използван опита от реализираното гражданско наблюдение през 2011 година, Местни и Президентски избори, когато в наблюдението се включиха членове от Клуба на завършилите.

Участниците в проекта преминаха през входно интервю, и бяха подбрани сред явилите се общо 90 души. Те преминаха 4-модулно обучение, в края на което получиха и сертификати.

 

Програма:

Първи обучителен модул: “Политика и демокрация. Политически процес. Политически режими и партийни идеологии. Ценности. Партии. Гражданско общество. Лявото и дясното в политиката.”

Втори обучителен модул: „Екипи и лидерство. Партийни структури и предизборен щаб. Политически и предизборни кампании. Социологически проучвания. Изборен ден.”

Трети обучителен модул: “Политическа комуникация. Работа с медии. Разрешаване на конфликти. Преговори. Изводи и анализ на мониторинг 2013.”

Четвърти обучителен модул: “Публични интереси и публични политики. Работни срещи и съвещания. Планиране в политиката и разработване на проекти. Мониторинг 2014”.