Академия за общинска политика

„Академия за общинска политика“ (АОП) е съвместен проект на Института за социална интеграция и Фондация „Фридрих Еберт“, стартирал през 2012 г. С реализацията на този проект двете организации си поставят за цел да работят за повишаване на управленския капацитет на представителите на местната власт от левицата. През 2013 г. в обучението се включват и представители на Зелените.

Във всяка група на Академията участват по 25 кметове и/или общински съветници от различни общини на територията на Република България.

В рамките на обучението са включени следните теми, като след всяко обучение те се развиват чрез обратните връзки от обучаващите се:

- Европейската социалдемокрация – ценности и роля в програмите за местно самоуправление

- Стратегии за общинско развитие. Публични интереси и политики

- Общинска собственост и местни финанси

- Устойчиво общинско развитие

- Устройство на територията и благоустройствени дейности

- Социални дейности на общината

- Прозрачност и откритост в работата на местната власт

- Ролята на медиите. Участие на НПО в местната власт

- Конфликти в местното самоуправление и местната власт. Начини на решаване и взимане на решения. Преговорите като начин за разрешаване на конфликти

- Взаимодействие между общините

- Европейските фондове и общините

- Изготвяне на проекти.

В рамките на Академията е включено и посещение на институциите на Европейския съюз в Брюксел, със специално организирана програма по темите на местната власт. Участие в него взимат показалите най-добри резултати на изходния тест.

Като част от Академията се провеждат и дискусионни форуми в различни актуални теми на местната власт и местното самоуправление. Целта е да бъде развивана мрежата от завършилите обучението, както и да бъде използван опита на дългогодишни представители в местната власт.

Академията има своя Фейсбук страница, затворета за участниците в обучението, на която те обсъждат актуални въпроси от местното самоуправление.