Академия за социална политика

За проекта

През 2003 г. ИСИ стартира пилотния проект “За професионализъм в политиката и насърчаване на гражданското участие”. Главната цел на проекта е чрез неформално образование, организирано в поредица от модули, да се стимулира изграждането на нова политическа култура на младото поколение. Да се създаде поколение политици, които да отговорят на очакванията на гражданите за отговорност, почтеност и отстояване на публичните интереси. Липсата им застрашава развитието на легитимната демократична политическа система и води до намесата на непублични актьори в политическия процес.

Методиката и съдържанието на обученията, провеждани от екипа на института предизвикват висок интерес, водят до висока ефективност, нови знания и умения, както и до формиране на нови нагласи в успешно завършилите курса млади политици. За участие в проекта са подбрани млади политици от БСП, представители на всички административни области в страната, като минимум половината от участниците са от общини извън областните центрове. След успешното приключване на пилотния проект той прераства в:

„Академия за социална политика”

Общата продължителност на проекта е 11 месеца – от м. януари до м. ноември включително, а учебната година за обучаемите е 8 месеца – от м. март до м.ноември. Участниците учат чрез преживяване, чрез различни елементи от методиката на обучение - презентации, дискусии, тренинги, домашни задания. Модулите на програмата следват определена логика на знания и умения и всеки пропуск на модул или част от него вади участника от преживяването на процеса.

До 2011 г. обучението са завършили 375 души от цялата страна. Голяма част от преминалите проекта са избирани за общински съветници, кметове, народни представители. Участвали са в надпреварата за парламентарни избори и евродепутати, в предизборните щабове на левицата във всички избори от 2003 година до сега. Мрежата от завършили разполага със сериозен професионален ресурс за ефективно подпомагане на процеса на изработване на политики.

През 2010 година бе учреден и Клуб на завършилите, в който са обособени девет регионални клуба, с общ Национален координатор.

Кандидатстване

За участие в Академията за социална политика могат да кандидатстват активни млади хора на възраст до 40 години. Номинации до екипа на ИСИ през годинитe на съществуване на проекта, след обявяване на процедурата, в периода м. декември – м.януари, правят ръководните органи на: Българска социалистическа партия (БСП), Партия „Движение за социален хуманизъм”, Партия „Български социалдемократи”, Политическо движение социалдемократи, членовете на Общото събрание на ИСИ, членовете на Клуба на завършилите.

Базови изисквания към кандидатите са: завършено минимум средно образование; възраст до 40 години; активно участие в политическа дейност; владеене на поне един чужд език.

Включването в програмата става след: 1/ Писане на мотивационен текст на темата: “Защо искам да участвам в това обучение?”; 2/ Преминаване през индивидуално интервю пред камера с въпросите: „Кое е най-важното в моето родно място?” и „Какво бих променил, ако зависеше от мен?”; 3/ Попълване на тест за политическа култура на кандидатите.

Интервютата за набиране на кандидатите, включващо изброените елементи по-горе, се провеждат от специално определена от Управителния съвет на ИСИ комисия, до края на месец февруари на текущата година. Кандидатите предварително поемат ангажимент за участие в целия курс на обучение. Графиците на обучението са съобразени с провеждането на предизборни кампании, отбелязване на национални празници. По време на интервютата тези графици се раздават на кандидатите, за да могат те своевременно да планират отсъствието си. При завършване на Академията, обучаващите се получават Сертификат за политически мениджмънт.

Програма на обучението:

Първи модул, м. март: „Политика. Политически процес”. Включва теми: „Политически процес. Политически партии. Политически режими и партийни идеологии. Ценности. Лявото и дясното в политиката. Ефективно общуване. Ефективно говерене. Ефективно слушане. Невербална комуникация. Консенсус. Политика и демокрация. Гражданско общество”, Задание за домашна работа.

Втори модул, м.май: „Политическа комуникация. Партии. Екипност”: Включва теми: „Политическо говорене. Политически език. Политическа реч. Групи и екипи. Роли в екипа. Фази в развитието на екипа. Лидерство. Предизборния щаб като екип. Организационни въпроси. Вътрешнопартийни отношения и партийни структури”. Задание за домашна работа.

Трети модул, м.юни: „Кампании. Медии. Дебати”: Включва теми: „Политически и предизборни кампании. Платформи и послания. Социологически проучвания. Политическа информация, анализи и прогнози. Работа с медии. Медия-тренинг. Аргументи и политически дебати”, Задание за домашна работа.

Четвърти модул, м.септември: „Предизборна кампания и избори” - Симулация на предизборна кампания за местни избори и изборен ден.

Пети модул, м.ноември: „Публични политики. Европейски съюз. Организационен мениджмънт”: Включва теми: „Публични интереси. Публични политики. Европейски съюз. Геополитика. Етикет и протокол. Стаж в партийната централа. Управление на времето. Планиране в политиката. Посещение в НС. Конфликти, преговори, посредничество. Решаване на проблеми. Работни срещи. Проектен цикъл”, Среща на випуските. Връчване на сертификатите.

През 2011 г. в програмата се въвежда рубрика „Свободна зона за въпроси”. В нея се канят личности, имащи публични и обществени позиции, които отговарят на въпросите на обучаващите се.

През 2012 г., обучителният проект бе замразен, а неговата методика се използва в Академията за граждански наблюдатели, стартирала през 2013 г.

От началото на 2016 година, проектът стартира отново.