Други

Младите хора: визии и политики

Съвместен проект на ИСИ и Фондация „Фридрих Еберт“ – Бюро България. Проектът включва обучения за млади представители на левицата: „Мониторинг на младежките политики” и „Визии на младите хора”.

Бяла книга на местното самоуправление

Съвместен проект на ИСИ и Фондация “Фридрих Еберт” – Бюро България. Проектът включва три обучения за млади представители на левицата: „Публични политики и предизборни послания“, „Работа с избиратели“ и „Кандидати“.