Проекти и инициативи

"Да променим режима - Българската перспектива за борба с неравенството в доходите и заетостта в ЕС"(2018)

Институтът за социална интеграция, в партньорство с Фондацията за европейски и прогресивни изследвания/ФЕПС/ ще реализират проект, в който ще предложат нов подход за борбата с неравенството в доходите и заетостта в България.

„Предсрочни парлемантарни избори 2017: Гражданско наблюдение”

Основни цели на Мониторинга: Подкрепа на демократични, прозрачни и честни избори за народни представители, постигане на превантивен ефект върху възможността за нарушаване демократичността на изборите.

Мониторинг на президентски избори 2016

Проектът се осъществява за шести път, в партньорство на Фондация за европейски и прогресивни изследвания /ФЕПС/ и цели подкрепа на демократични, прозрачни и честни избори за президент и вицепрезидент.

"Open up the borders of our minds"

Проектът представлява обучителен курс, пряко свързан с актуалните предизвикателства: нарастващия брой мигранти и бежанци на територията на европейските държави през последните месеци.

Мониторинг на мести избори и референдум 2015

Проектът се осъществява за четвърти път, в партньорство на Фондация за европейски и прогресивни изследвания /ФЕПС/ и цели подкрепа на демократични, прозрачни и честни избори за местна власт

Предсрочни парламентарни избори 2014. Гражданско наблюдение."

Проектът се осъществява за четвърти път, в партньорство на Фондация за европейски и прогресивни изследвания /ФЕПС/ и цели подкрепа на демократични, прозрачни и честни избори за народни представители в българския парламент.

"Мониторинг на Евроизбори 2014"

Проектът се осъществява за трети път, в партньорство на Фондация за европейски и прогресивни изследвания /ФЕПС/ и цели подкрепа на демократични, прозрачни и честни избори за представители в Европейския парламент.

"Изграждане на учещи се общества: Промотиране на валидирането на неформалното и информално учене" (2014)

Съвместен проект на ИСИ и организации-членки на европейската мрежа СОЛИДАР за промотиране и валидиране на неформалното и информалното учене.

"Граждански наблюдатели за мониторинг-честни избори 2013" (2013)

Проектът се осъществява с подкрепата на Фондация за европейски и прогресивни изследвания (ФЕПС) и цели увеличаване на гражданското участие в гласуването и наблюдението на Избори 2013.

Кръгла маса "Ръст на заетостта и благосъстоянието" (2012)

Форумът се провежда с подкрепата на Фондация за европейски и прогресивни изследвания. Целта е да бъдат очертани европейските политики по темата и алтернативите на националните решения.

1234