Проекти и инициативи

Гласуване по време на пандемия-да направим демокрацията устойчива в бурни времена – опит от Централна, Източна и Югоизточна Европа

Проектът се реализира от Институт за социална интеграция /ИСИ/, в партньорство с Фондация за европейски прогресивни изследвания (ФЕПС) и е с основна дейност извършване на граждански мониторинг на изборите за народни представители през април 2021 г.

A European Health Union delivering for the People

Проектът има за цел да направи равносметка на трудната ситуация, която пандемията създаде както в здравните резултати, така и в условията на работа на здравните специалисти в трите държави, които са обект на това проучване.

Анализ на Европейски избори 2019 - език на омразата, гражданско участие и политически послания за Европа

Институтът за социална интеграция, в партньорство с Фондацията за европейски и прогресивни изследвания/ФЕПС/ ще реализират проект, в който ще анализират провелите се избори за Европейски парламент през май 2019 г.

"Да променим режима - Българската перспектива за борба с неравенството в доходите и заетостта в ЕС"(2018)

Институтът за социална интеграция, в партньорство с Фондацията за европейски и прогресивни изследвания/ФЕПС/ ще реализират проект, в който ще предложат нов подход за борбата с неравенството в доходите и заетостта в България.

„Предсрочни парлемантарни избори 2017: Гражданско наблюдение”

Основни цели на Мониторинга: Подкрепа на демократични, прозрачни и честни избори за народни представители, постигане на превантивен ефект върху възможността за нарушаване демократичността на изборите.

Мониторинг на президентски избори 2016

Проектът се осъществява за шести път, в партньорство на Фондация за европейски и прогресивни изследвания /ФЕПС/ и цели подкрепа на демократични, прозрачни и честни избори за президент и вицепрезидент.

"Open up the borders of our minds"

Проектът представлява обучителен курс, пряко свързан с актуалните предизвикателства: нарастващия брой мигранти и бежанци на територията на европейските държави през последните месеци.

Мониторинг на мести избори и референдум 2015

Проектът се осъществява за четвърти път, в партньорство на Фондация за европейски и прогресивни изследвания /ФЕПС/ и цели подкрепа на демократични, прозрачни и честни избори за местна власт

Предсрочни парламентарни избори 2014. Гражданско наблюдение."

Проектът се осъществява за четвърти път, в партньорство на Фондация за европейски и прогресивни изследвания /ФЕПС/ и цели подкрепа на демократични, прозрачни и честни избори за народни представители в българския парламент.

"Мониторинг на Евроизбори 2014"

Проектът се осъществява за трети път, в партньорство на Фондация за европейски и прогресивни изследвания /ФЕПС/ и цели подкрепа на демократични, прозрачни и честни избори за представители в Европейския парламент.

1234