Публикации

Политическият език на разделението в България

Настоящият сборник представя основни насоки и теми на разделение на българското общество от страна на политическите елити, които нерядко водят до противопоставяне в отделни негови кръгове и общности

Прочети още
Д-р Стоянка Балова, изпълнителен директор на ИСИ: В България има комуникационна криза по проблемите с климата

Според д-р Балова от икономическа гледна точка страната ни е наложително да направи по-смели стъпки в посока прилагането на цялостни мерки по намаляване потреблението на енергия, внедряване на нови чисти технологии и промяна в модела на лично потребление.

Прочети още
Анализ на Европейските избори-гражданско участие, послания за Европа и езикът на омразата

Публикацията включва анализ на избрани елементи от изборното законодателство, практики и тенденции в избирателния процес и партийната система и анализ на езика на омразата в рамките на предизборната кампания на Европейски избори 2019

Прочети още
Доклад от проведен мониторинг за език на омразата в рамките на кампанията за Европейски избори

Водени от максимата, че „в диалогът е в корените на демократичното управление” този път решихме да проследим посланията на езикът на омразата, използван от политиците и отразен в медиите.

Прочети още
Европейски избори 2019:Обобщен доклад за възникнали нарушения

Институт за социална интеграция за пореден път проведе гражданско наблюдение на изборите за Европейски парламент в цялата страна. В доклада ще откриете обобщени данни за възникнали нарушения, подадени жалби и сигнали и медийно отразяване.

Прочети още
България 2019 – Нови хоризонти: Съмнения, надежди, перспективи

Онлайн издание на книгата ще откриете в публикацията.

Прочети още
Окончателен доклад по проект "Да променим реда!"

Проектът бе разделен на няколко етапа - фиксиране на определени проблеми в областта на здравеопазването и условия на труд в България и търсене на възможни решения за разрешаването им.

Прочети още
Препоръки за политики в областта на законодателството и условия на труд в България

Публикацията се реализира в рамките на проект "Да променим реда! - Бълграската перспектива за борба с неравенствата в доходите и условията на труд и за реформи в политиката на здравеопазване в контекста на ЕС"

Прочети още
Окончателен доклад по проект "Предсрочни парлемантарни избори 2017: Гражданско наблюдение"

Мониторингът следва три етапа: анализ на изборно законодателство, медиен мониторинг и наблюдение на изборния ден.

Прочети още
Анализ на изборното законодателство по проект „Предсрочни парламентарни избори 2017:Гражданско наблюдение”

За последните по-малко от 4 години това са третите по ред предсрочни парламентарни избори в България, който за разлика от предходните два не се провеждат по изцяло нови изборни правила.

Прочети още