Управителен съвет

Елена Симеонова
Елена Симеонова

Доктор по политически науки (2007), магистър по международни отношения (1995) и магистър по финанси (2009). По настоящем е преподавател в катедра „Политология” на УНСС. Доцент е по анализ на политическия риск и емпирични политически изследвания.

Специализирала е в Гърция (1997 г.), Дания (2002 г.), Швеция (2003 г., 2005 г.), САЩ (2008, 2009) и Англия (2012) в областта на разрешаването на конфликти, управлението на международни и корпоративни кризи, американска политика на сигурност, анализ и оценка на политическия риск и оценка на въздействието на публичните политики.

Допълнителният й професионален опит е в сферата на разработването и управлението на проекти. Извършвала е аналитична, експертна и консултантска дейност по проекти на Световната банка и Програмата за развитие на ООН (2000–2005) Била е мениджър „Знание” във финансова група „Карол” (2008-2012).

Член е на Българската асоциация за политически науки, Европейския консорциум за политически изследвания и Европейската асоциация за управление на кризи.

Има публикации на български и английски език в областта на управлението на кризи, разрешаването на конфликти, методите са социален и политически анализ, анализ на политическия риск, разработване и управление на проекти. 

Родена е през 1969 г. в гр. Гоце Делчев.