Младите хора: визии и политики

11-06-2012

„Младите хора - визии и политики“ (2012) е съвместен проект на ИСИ и Фондация „Фридрих Еберт“ – Бюро България.

Проектът включва обучения за млади представители на левицата:

 

Обучение „Мониторинг на младежките политики” /Северна България/, м.юни 2012 г.

Цел: представяне на актуална информация за националните младежки политики, за приоритетите на Младежкото обединение в БСП, дискутирани начините за приложението им на регионално и местно ниво, обмяна на добри практики между участниците.

 

Обучение „Визии на младите хора” /Северна и Южна България/, м.юли и м.септември 2012 г.

В програмата на обучението се включват теми, по които Младежкото обединение провежда своите политики и които са част от програмата на МО:  Образование, Заетост и Младежка политика. По всяка тема в процеса на обучението се правят предложения за актуализиране в програмата и предложения за дейности и кампании за нейното реализиране.