Бяла книга на местното самоуправление

09-05-2011

"Бяла книга на местното самоуправление" (2011) е  съвместен проект на ИСИ и Фондация “Фридрих Еберт” – Бюро България.  

Проектът включва три обучения за млади представители на левицата, със следното съдържание на учебните програми:

 

Обучение „Публични политики и предизборни послания” (месец май 2011 г.):

Включва темите: Политическа информация; Политически документи – policy paper, statement, предизборна платформа, политически послания; Анализи – сравнителен анализ, case study, съдържателен анализ, слот анализ, анализ на опонента; Публични интереси;  Публични политики; Комуникиране на политики; Блок „Бяла книга на местното самоуправление” – практически казус.

Екип за провеждане на обучението: Антоний Тодоров, Татяна Томова, Елена Харизанова.

 

Обучение „Работа с избиратели” (месец юни, 2011 г.):

Включва темите: Изборен процес; Социологически проучвания; Определяне на таргет групи;  Предизборна кампания; Форма на работа с избиратели, вкл. с партийни структури и работа чрез медии; Кампания с таргет групи; Блок „Бяла книга на местното самоуправление” – практически казус.

Екип за провеждане на обучението: Юрий Асланов, Ивелин Николов, Нидал Алгафари, Елена Харизанова.

 

Обучение „Кандидати” (месец септември, 2011 г.):

Включва темите: Лявото и дясното в публичната политика; Местна власт и местно самоуправление;  Проблем – политики; Проектите в местната власт. Срещи с избиратели; Публично поведение – общуване, медии, дебати; Блок „Бяла книга на местното самоуправление” – практически казус.

Екип за провеждане на обучението: д-р Таня Турлакова, Николай Белалов, Ивелин Николов, Маргарита Петкова, Елена Харизанова.