Изборен мониторинг

Обучение на гражданските наблюдатели
Обучение на гражданските наблюдатели

В периода 20-22 септември ИСИ проведе две обучения за координатори на граждански наблюдатели в изборния ден, в гр. Банкя и Старозагорски минерални бани. Участници в него бяха представители на двадесет и пет области в страната. В програмата на обучението, по модел на вече проведените обучения, бяха включени темите за изборно законодателство и изборна администрация, граждански наблюдатели, организация на изборния ден.

Нов елемент в обучението бе информационната кампания на ИСИ. Паралелно с гражданското наблюдение, участниците в проекта ще организират и разяснителни информационни срещи, на които ще информират гражданите, чрез специално изготвена брошура, за какво могат да гласувам тази година, какво да правят ако нямат постоянен адрес в съответната община, кой може да се възползва от подвижната урна, как да използват преференция. Информационният материал включва и обяснителни въпроси за националния референдум. До 4 октомври групата обучени наблюдатели ще сформира своите екипи от наблюдатели в населените си места.