Изборен мониторинг

Пресконференция по проект "Мониторинг местни избори и референдум 2015"
Пресконференция по проект "Мониторинг местни избори и референдум 2015"

На 23 септември в Прес-клуб на БТА се проведе пресконференция, на която екипа на Институтът за социална интеграция представи дейностите по "Мониторинг на местни избори и референдум 2015".

Институт за социална интеграция (ИСИ) - София, в партньорство с Фондация за европейски прогресивни изследвания (ФЕПС) - Брюксел, за четвърта година осъществява мониторинг на предизборния и изборен процес в България. Двете организации целят подкрепа на демократични, прозрачни и честни избори за органи на местната власт и произвеждане на национален референдум, постигане на превантивен ефект върху възможни нарушения на предстоящите избори и повишаване участието на гражданите в изборния процес. Мониторингът следва четири етапа: анализ на изборно законодателство, медиен мониторинг, информационна кампания и наблюдение на изборния ден.

Беше представен подробен първия етап на Мониторинга - анализ на изборното законодателство, свързано с предстоящите местни избори и национален референдум. Основните изводи, които бяха откроени са както следва: 1) Изборното законодателство обхваща всички стандарти и добри практики за провеждане на честни, прозрачни и равнопоставени избори за общински съветници и кметове. Ниският преференциален праг при избор на общински съветници, обаче, съдържа потенциал да доведе до повече изборни нарушения, включително и престъпления срещу политическите и избирателни права на гражданите. Възможно е да се мисли за увеличаване броя на предпочитанията (преференциите), които избирателят може да заяви. 2) В България съществува феномен на феодализиране на кметската позиция, което води до политически и обществени дисфункции. Аргументите „за” ограничаване на мандатите са във възможностите за вливане на свежи идеи, плурализъм на политическата мисъл и в стила на политическото действие и най-важно преодоляване на разбирането за несменяемостта в политическия естаблишмънт. Дори и да звучи екзотично за българската политически действителност, идеята за забрана за заемане на позицията на кмет за повече от два последователни мандата, с право на избиране след един мандат през т.н. “cooling-off period”. 3) Местните избори през 2015 г., ще се проведат заедно с референдум за електронното гласуване. Това създава условия на изключително тежка организация около изборите, тъй като те ще се характеризират с висока техническа сложност.

В пресконференцията взеха участие Катя Колева – Председател на УС на ИСИ, Теодор Славев – политолог, анализ на изборното законодателство, Стефан Георгиев – социолог и координатор на екипа за медиен мониторинг, Чавдар Найденов – социолог и член на екипа за медиен мониторинг, Габриела Величкова – политолог и координатор на гражданските наблюдатели на ИСИ в изборния ден.

Презентацията, представена на пресконференцията ще откриете тук.

Анализът, свързан с предстоящите местни избори и национален референдум ще откриете тук.