Изборен мониторинг

Общественият съвет към ЦИК с предложение за анализ на недействителните бюлетини
Общественият съвет към ЦИК с предложение за анализ на недействителните бюлетини

След произведените през месец октомври 2014 г. избори за народни представители Общественият съвет към ЦИК извърши предварителен анализ на изборния процес и резултати. Високият национален процент на недействителните бюлетини в произведените избори бе единодушно откроен като съществен проблем, подлежащ на задълбочено изследване и обстоен анализ.

В изпълнение на свое решение, в качеството си на орган подпомагащ дейността на ЦИК, ОС представи предварителна обосновка, методика и списък, изготвен въз основа на наблюдение на организациите на терен в изборния ден и последващо сравнително изследване на резултатите в 11 многомандатни изборни райони,  „открояващи” се с висок процент на недействителните бюлетини секции. Общественият съвет настоява ЦИК  да вземе решение, с което да се извърши анализ на причините довели до недействителността на вота.

Анализът е изготвен въз основа на данните от окончателните протоколи, публикувани на страницата на ЦИК, 11-те МИР, в които средната стойност на недействителните гласове, намерени в избирателните кутии, е по-висока от средната за страната (над 6.29 %). Анализирани са: 1 МИР Благоевград, 2 МИР Бургас, 3 МИР Варна, 13 МИР Пазарджик, 15 МИР Плевен, 16 МИР Пловдив Град, 17 МИР Пловдив Област, 21 МИР Сливен, 26 МИР София Област, 27 МИР Стара Загора, 29 МИР Хасково.

Високият процент на недействителните бюлетини в произведените избори бе единодушно откроен от Обществения съвет като съществен проблем, подлежащ на задълбочено изследване и обстоен анализ. Извършеното от ОС проучване на числовите данни от протоколите на всички секционни избирателни комисии в единадесетте многомандатни избирателни райони, в които процента на недействителни гласове е над средния от 6.29 % за страната, не можа да даде категорични отговори за причините, довели до ръст на недействителните гласове в изборите през октомври 2014 г. Висок процент и брой недействителни бюлетини е налице както в избирателни секции, открити в големи градове, така и в по-малки населени места на територията на всички многомандатни избирателни райони в страната и в избирателни секции, образувани в чужбина.

Извършването на анализ на причините за ръста в недействителните гласове въз основа на резултати от теренно проучване, осъществено по метода на контролна физическа проверка на недействителните бюлетини в пилотен брой избирателни секции, е изцяло в правомощията на ЦИК съгл. чл. 57, ал. 1, т. 47 от Избирателния кодекс и е от съществена важност за изготвянето на адекватни предложения, насочени към подобряването на изборния процес. Такъв анализ би допринесъл за обективна оценка на провежданата сред избирателите информационна кампания за начина на гласуване, както и за степента на подготвеност на изборната администрация на районно, общинско и секционно ниво. Възможно е да се идентифицират и други слаби страни на изборния процес и да се изготвят препоръки и въведат ефективни практически мерки за тяхното отстраняване.

Повече информация за анализа и метода на проучване, ще откриете тук.