Изборен мониторинг

Междинни резултати от медиен мониторинг
Междинни резултати от медиен мониторинг

На специална пресконференция в Национален пресклуб София Прес, ул.”Славянска” №29, на 09.05.2013 г. екипа, осъществяващ мониторинг на медиите и предизборната кампания представи междинен доклад с резултати от наблюдението, в общата рамка на „Граждански наблюдатели за мониторинг – честни избори 2013”. Акцентът бе поставен върху най-често срещаните нарушения в рамките на кампанията, основните теми от изминалия месец, медийната рамка, равнопоставеност при отразяване в медиите и регистрирани тенденции, непосредствено преди деня на изборите.

Институтът за социална интеграция (ИСИ), с подкрепата на Фондация за европейски прогресивни изследвания (ФЕПС) – Брюксел, за втора година осъществява мониторинг на предизборния и изборен процес в България. Двете организации се фокусират върху различните етапи от изборния процес. В началото на месец март беше публикуван доклад от първия модул на Мониторинга върху изборното законодателство и нормативните промени. Вторият модул е насочен към мониторинг на предизборната кампания и медийното отразяване. ИСИ реализира и регистрация и обучение на граждански наблюдатели, които да следят и сигнализират за нарушения в изборния процес и изборния ден.

В пресконференцията участваха Катя Колева - председател на Управителния съвет на ИСИ - ръководител на проекта и Стефан Георгиев - координатор на екипа за медиен мониторинг.

Презентация с изнесените резултати от мониторинга можете да откриете ТУК.