Галерия

"Закон за младежта: Къде са младежите?"(2012)

Драгомир Стойнев - народен представител
Ивелин Николов - народен представител
Стефан Георгиев - социолог, Агенция
Михаил Балабанов - Младежко обединение в БСП
Председателят на младежкото СДС
Лилия Еленкова - зам.-председател на НМФ
Боряна Атанасова - ръководител на програма Младежки делегат към ООН
Георги Кардашев - Европейски младежки център
Галина Асенова и Ивелин Николов
Бисер Димитров - Асоциация