Публикации

„Проектът ПРИНС: Опит и предизвикателства“ за поредния бюлетин на ЕНоП

Институтът за Социална Интеграция за пореден път се включи в разработването на 14 брой на тримесечния бюлетин на Европейската мрежа на политическите фондации (ЕНоП). След успешната реализация на тридневното обучение, което проведохме през месец септември,

Прочети още
Мониторинг за демократични, прозрачни и честни избори в България - окончателен доклад

Институтът за Социална интеграция, с подкрепата на "Фондацията за европейски и прогресивни науки", представя Окончателния доклад от Мониторинга "За демократични, прозрачни и честни избори".

Прочети още
"За демократични, прозрачни и честни избори в България" в месечно издание на ЕНоП

Институтът за Социална Интеграция за пореден път взе участие в съставянето на тримесечното издание на Европейската мрежа на политическите фондации. Автор на материала този път е председателя на УС, Катя Колева.

Прочети още
Доклад за мониторинг на изборния процес (резюме)

Докладът отразява работата на екипа за мониторинг на изборния процес и изборния ден и резултатите от него. В резюме са направени основните изводи от шестмесечната дейност на проект "За демократични, прозрачни и честни избори", финансиран от ФЕПС

Прочети още
Кампанията и победителите

В началото на септември, дни преди началото на истинската гореща предизборна кампания, 25 младежи от цялата страна се учат на избори и правят пълна симулация на кампания и изборен процес.

Прочети още
Академия за социална политика - отговорност в политиката, устойчивост във времето

През 2003 г. Институт за социална интеграция (ИСИ) стартира пилотно проект “За професионализъм в политиката и насърчаване на гражданското участие”. Проектната идея е пряко обвързана с мисията на организацията и една от нейните водещи цели - развитие и пов

Прочети още
Свободата на медиите - една от фундаменталните ценности на Европейския съюз

Промоцията на демокрация е един от основните приоритети в дейността на българската организация „Институт за социална интеграция” (ИСИ). Нарушените човешки права и тревожната тенденция по отношение свободата на медиите в целия ЕС са проблеми, които нито ед

Прочети още