Публикации

Мониторинг за демократични, прозрачни и честни избори в България - окончателен доклад

Институтът за Социална интеграция, с подкрепата на "Фондацията за европейски и прогресивни науки", представя Окончателния доклад от Мониторинга "За демократични, прозрачни и честни избори".

Прочети още
"За демократични, прозрачни и честни избори в България" в месечно издание на ЕНоП

Институтът за Социална Интеграция за пореден път взе участие в съставянето на тримесечното издание на Европейската мрежа на политическите фондации. Автор на материала този път е председателя на УС, Катя Колева.

Прочети още
Доклад за мониторинг на изборния процес (резюме)

Докладът отразява работата на екипа за мониторинг на изборния процес и изборния ден и резултатите от него. В резюме са направени основните изводи от шестмесечната дейност на проект "За демократични, прозрачни и честни избори", финансиран от ФЕПС

Прочети още
Кампанията и победителите

В началото на септември, дни преди началото на истинската гореща предизборна кампания, 25 младежи от цялата страна се учат на избори и правят пълна симулация на кампания и изборен процес.

Прочети още
Академия за социална политика - отговорност в политиката, устойчивост във времето

През 2003 г. Институт за социална интеграция (ИСИ) стартира пилотно проект “За професионализъм в политиката и насърчаване на гражданското участие”. Проектната идея е пряко обвързана с мисията на организацията и една от нейните водещи цели - развитие и пов

Прочети още
Свободата на медиите - една от фундаменталните ценности на Европейския съюз

Промоцията на демокрация е един от основните приоритети в дейността на българската организация „Институт за социална интеграция” (ИСИ). Нарушените човешки права и тревожната тенденция по отношение свободата на медиите в целия ЕС са проблеми, които нито ед

Прочети още