Публикации

"За демократични, прозрачни и честни избори в България" в месечно издание на ЕНоП
"За демократични, прозрачни и честни избори в България" в месечно издание на ЕНоП

Институтът за Социална Интеграция отново взе участие в съставянето на тримесечното издание на ЕНоП. Автор на материала този път е Председателят на УС на ИСИ Катя Колева.

В материала е направен обзор на Проекта "За демократични, прозрачни и честни избори", осъществен от ИСИ с подкрепата на "Фондация за европейски и прогресивни изследвания" (ФЕПС).

Линк към интернет страницата на ЕНоП можете да отворите тук.

Електронния бюлетин можете да свалите тук.

Текстът се намира на 6 и 7 страница на изданието.