Публикации

Политическият език на разделението в България
Политическият език на разделението в България

Сборникът "Политическият език на разделението в България" е реализиран в рамките на съвместен проект между Институт за социална интеграция и Фодация "Фридрих Еберт".

Разработката събира на едно място автори с различна експертна оценка, които анализират и очертават в дълбочина корените и съвременните проекции на политическия език като инструмент за разделение в българската дейст-вителност.

Материалите са подредени по азбучен ред – по първото име на автора, като по този начин се цели да се предотврати противопоставянето и приоритизирането на дадени теми, като по-важни от други.

Електронният вариант на сборника можете да откриете тук.