Публикации

Изграждане на учещи се общества - брошура
Изграждане на учещи се общества - брошура

Института за социална интеграция бе пратньор по проект „Изграждане на учещи се общества: Промотиране на валидирането на неформалното и самостоятелно учене“ /Building learning societies: promoting the validation of non-formal and informal learning“/, с участието на организации от 9 европейски държави.

Целта на проекта бе да проучи и анализира процесите, свързани с валидирането на неформалното и самостоятелното учене и национални политики в държавите на партньорските организации, както и да стимулира просеца на валидиране на резултатите от неформалното и самостоятелно учене на европейско и национално ниво.

Брошурата, включваща механизмите и конкретни стъпки за валидиране може да откриете тук.