Публикации

Окончателен доклад - Мониторинг на Евроизбори 2014
Окончателен доклад - Мониторинг на Евроизбори 2014

Резултатите от наблюдението на изборния процес и изборния ден - Евроизбори 2014., бяха обобщени от трите екипа на ИСИ в специален доклад. Първата част съдържа анализ на изборното законодателства - изборните правила в исторически преглед до днес, втората - медиен мониторинг и мониторинг на предизборната кампания, и третата - гражданско наблюдение. Като приложения могат да бъдат намерени тематичните програми за обучитените модули, отчетите на регионалните наблюдатели, обобщение на нарушенията по теми и предложения за подобрение на изборния процес.

Докладът можете да откриете тук.