Публикации

Тримесечен бюлетин с добри практики
Тримесечен бюлетин с добри практики

Петнадесетото издание на тримесечния бюлетин с добри практики, който ENoP издава вече е реалност. Областите, които обхваща са промотиране на демокрацията, сътрудничество и развитие и политически диалог. В него ще намерите различни проекти, които организациите членки представят. Без значение колко разнообразни са те и в географски и тематичен фокус се намират, четирите проекта споделят общо бъдеще, което стои на дневен ред с пълна сила: всички те илюстрират как иновативните методи могат и трябва да бъдат включени в образователни проекти за демократично развитие.

Първата статия представя водещ проект за сътрудничество между членовете на ЕНоП: За изграждане капацитет на организациите, бяха организирани серия от уъркшопове в Косово и Македония от Калеви, Фондация Сорса, Прогресивен институт за социална демокрация и Фридрих Еберт, бюро Скопие, в тематичните области - влияние и отговорност, демокрация и организации на гражданското общество. Темата на срещата в Охрид, Македония бе „Увеличаване на правата на младите хора - най-ефективният инструмент за демокрация“.

Фондацията Фридрих Науман, представи SIM демокрацията, чрез настолни игри, като иновативен инструмент за образоване на тема демокрация. Проектът е реализиран за пръв път в рамките на Тайланд.

Организацията Конрад Аденауер, работи върху проект за  улеснено прилагането на нови методи на преподаване в гражданското образование. А фондация Ханс Сидел, бюро Индонезия, в момента осъществява програма за подкрепа на демократизацията, чрез Ислям диалога.

Повече информация за проектите, ще намерите тук.