Публикации

Европейският съюз след изборите за Европейски парламент
Европейският съюз след изборите за Европейски парламент

В периода след изборите за Европейски парламент, европейските лидери срещат трудни задачи, поставяйки на дневен ред  европейската интергация на тези избиратели, обърнали й гръб.

По време на конференция, организирана от  политическата мрежа (Policy Network), в партньорство с представителството на Европейската комисия в Обединеното кралство, бяха дискутирани уроците, които научихме от изборите. Обявявайки това събитие, политическата мрежа публикува шест анализа, оформени като ключови приоритети, които трябва да стоят на дневен ред през следващите няколко години.

Richard Corbett дава пример, как преобладаващите фракции трябва да работят заедно в Европейския парламент, обединявайки се около няколко ключови приоритета. Фокусирайки се върху растежа, професиите, климатичните промени и енергия, може да доведе до много по – обещаващи резултати, отколкото заставайки зад неясна представа за "реформа в ЕС"

Renaud Thillaye посочва, че европейските граждани искат конкретни резултати и са ниско заинтересовани от процедурните и теоретични въпроси за легитимността на демокрацията. Намирайки по – добър баланс между откритостта и компетентностите от една страна и социална защита и солидарност от друга, е това, което Daniel Innerarity предлага, като решаваща мярка за възстановяване на европейската картина.

Kalypso Nicolaidis и Jan Zielonka виждат в изборните резултати възможност и нова основа за прилагане на европейската интеграция. „Илюзия е да се вярва, че Европейският парламент може да работи ефективно, като съвкупност от 28 различни страни. Интеграцията трябва да слезе надолу – по – децентрализирано и функциониращо“, допълват те.

Изборите бяха сигнал за пробуждане. Ревизирайки аргументите от неговата нова книга, Roger Liddle посочва за пример Англия, в която европейската дилема се влошава.

Научи повече за конференцията в Twitter @PolicyNetwork #PolicyNetwork