Публикации

Наръчник за наблюдатели
Наръчник за наблюдатели

"Наръчник за наблюдатели" е разработен в рамките на "Мониторинг на Евроизбори 2014", извършван в партньорство с Фондация за европейски и прогресивни изследвания /ФЕПС/.

Наръчникът съдържа: принципи на независимото наблюдение, права на наблюдателите, елементи на изборното наблюдение, система и организация за подаване на сигнали и жалби, необходими контакти за наблюдателя в изборния ден.

НАРЪЧНИК ЗА НАБЛЮДАТЕЛИ