Публикации

Информационен материал за ЕС на ЕНоП
Информационен материал за ЕС на ЕНоП

Оценявайки важността на предстоящите избори за представители на държавите-членки в Европейския парламент, членовете на група "Гражданство" в Европейската мрежа на политическите фондации /ЕНоП/ разработиха общ информационен материал. Съдържанието му е насочено към целевата група на младите хора, за които членството в Европейския съюз все още не е добре познато.

Българските организации, членуващи в ЕНоП - Институт за социална интеграция /ИСИ/ и Либерален политологичен институт /ЛПИ/ участваха активно в разработката на материала. Проектът в английската му версия е подготвен от Лидия Станоева, част от екипа на ЛПИ. А българският превод е осигурен от Асения Димитрова, стажантка в ИСИ.

Презентацията на български език

Презентацията на английски език