Публикации

Белгийско общество и политика 2013: Както обикновено, и между изборите
Белгийско общество и политика 2013: Както обикновено, и между изборите

Фондация Gerrit Kreveld e белгийски учебен център за социална демокрация, идеологически близък, но в същото време независим от Фламандската социалистическа партия (SP.A). Фондацията има за цел да бъде мозъчен тръст, работещ за бъдещето, възможностите, границите и новите предизвикателства пред социалната демокрация. Дейността й е насочена не само към национално ниво, но и е във връзка с европейското развитие и световния глобализъм.

Фондацията носи името на Герит Кревелд (1919-2005), дългогодишен активист и лидер. Като управител на съществуващото преди ваканционно селище за работници „Blutsyde" в Bredene aan Zee, през август 1994 г., той работи за създаването на фонд за организацията, която да функционира като социалдемократически център за размисъл, изследване и политики.

За стимулиране на регулярни сравнителни трансгранични дебати за съдбата и бъдещето на европейската социалдемокрация, фондацията издава седмото издание на Годишника „Белгийско общество и политика 2013“.

Според представителите на белгийската фондация, който е в състояние да разбере Белгия, тогава ще бъде в състояние да разбере всяка една политическа система. Белгия е страна с мултинационална демокрация, биполярна държава без федерални партии, без федерални избори, без федерални медии ... и в сърцето на Европейския съюз. Това прави нещата твърде сложни. Анализирайки местните и провинциални избори през 2012 г., и в очакване на националните, регионалните и европейските избори през 2014 г., изготвения Годишник осигурява необходимите инструменти в намирането на пътя към донякъде сюрреалистичната белгийска политика.

ГОДИШНИК "БЕЛГИЙСКО ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА 2013: Както обикновено, и между изборите", Седмо издание