Публикации

Академия за социална политика - отговорност в политиката, устойчивост във времето
Академия за социална политика - отговорност в политиката, устойчивост във времето

Институт за социална интеграция (ИСИ), България

Автор: Стефан Георгиев, Ръководител „Център изследвания”

 

През 2003 г. Институт за социална интеграция (ИСИ) стартира пилотно проект “За професионализъм в политиката и насърчаване на гражданското участие”. Проектната идея е пряко обвързана с мисията на организацията и една от нейните водещи цели - развитие и повишаване ролята на представителното управление като социално интегриращ модел. В този период на преден план в общественото пространство стоят дейности за преодоляване на социалната дезинтеграция на хората живеещи в малките населени места и изостаналите региони на страната, също и уязвимостта и дезинтегрирането на различни младежки групи. Екипът на института отчита и проблем, зараждащ се от липсата на социално отговорни политици, което застрашава развитието на легитимната демократична политическа система и води до намесата на не публични актьори в политическия процес.

За участие в проекта са подбрани млади политици от Българска социалистическа партия, представители на всички административни области в страната, като минимум половината от участниците бяха от общини извън областните центрове. След успешното приключване на пилотния проект той прераства в проект „Академия за социална политика” и се реализира успешно вече осма поредна година.

Обучението се провежда в пет модула, разделени в темите: „Политика. Общуване. Комуникация и публичност. Политическа реч” (1); „Политически процес. Партии, идеологии. Организационни въпроси и екипи. Лидерство. Управление на политическа структура и щаб” (2); „Политически и предизборни кампании. Политическа информация, анализи и прогнози. Медии. Дебати” (3); „Предизборна кампания и избори - симулация на предизборна кампания и изборен ден”(4); „Публични политики. Организационен мениджмънт. Европейски съюз, проектен цикъл” (5). Модулите на програмата следват определена логика на знания и умения и изисква присъствието на участника във всеки един - пропуските на модул или част от него вадят участника от преживяването на процеса. Темите се развиват динамично всяка следваща година.

Освен тях, обучаващите се получават възможност за стаж в партийната централа и публична изява в края на обучението.

За реализацията на проекта през годините, партньори и финансиращи организации са: Съвета на Европа, Институт „Отворено общество”, Фондация „Фридрих Еберт” (Германия), Фондация „Жан Жорес” (Франция), Уестминстърска фондация (Англия), Фондация „Институт Николай Добрев”, Българска социалистическа партия.

Главната цел на проекта е чрез неформално образование, организирано в поредица от модули, да се стимулира изграждането на нова политическа култура на младото поколение. Да се създаде поколение политици, които да отговорят на очакванията на гражданите за отговорност, почтеност и отстояването на публичните интереси.

Методиката и съдържанието на обученията, провеждани от екипа на института предизвикват висок интерес, водят до висока ефективност, нови знания и умения, както и до формиране на нови нагласи в успешно завършилите курса млади политици.

От 2003 година до сега обучението са завършили 330 души от всички общини на страната. Голяма част от преминалите проекта са избирани за общински съветници или кметове, участвали са в надпреварата за парламентарни избори и евродепутати. Участват ефективно в предизборните щабове на левицата във всички избори през тези осем години. Мрежата от завършили разполага със сериозен професионален ресурс за ефективно подпомагане на процеса на изработване на политики. Също бе създаден и един устойчив във времето екип от професионалисти – социолози, политолози, социални педагози и експерти в тренингите, които са изключително ценен актив на организацията.

През изминалата 2010 година бе учреден и Клуб на завършилите „Академия за социална политика”, в който са обособени девет регионални клуба. Предстои мрежата да бъде развивана, като участниците в нея бъдат обвързани максимално с останалата дейност на института.

През настоящата 2011 година ИСИ очаква да приключи успешно обучението на нови 25 млади политици.

 

Общата продължителност на проекта всяка една година е в рамките на единадесет месеца – от м. януари до м. ноември включително, а учебната година за обучаемите е осем месеца – от м. март до м.ноември.

Началото се полага с набиране на участници в проекта, като право да номинират кандидати имат: партиите от лявото политическо пространство, членовете на общото събрание на института и завършилите академията. Специално определена комисия оценява кандидатите, които преминават през входен изпит от три елемента – интервю пред камера, общ тест за политическа култура и мотивационно есе. Определят се групи с участници по 25 души всяка, като броят на групите зависи от рамките на финансирането. В годините те са варирали от една до три групи всяка година.

В рамките на пет модула, участниците в проекта учат чрез преживяване и чрез всички елементи от методиката на обучение - презентации, дискусии, тренинги, домашни задания.

В края на обучението си, на випускниците е осигурен стаж в партийната централа и публична изява за завършване на проекта. Те участват и в ежегодната Годишна среща на завършилите, на която всички млади политици по проекта се събират за да обменят опит и да поддържат връзката помежду си жива.

Млади политици до 40 годишна възраст от основните социалдемократически партии в България – Българска социалистическа партия, Партия „Движение за социален хуманизъм”, Партия „Български социалдемократи” Политическо движение социалдемократи. Стремежът е сред участниците да се осигури и териториално представителство на страната, като се покрият и малките населени места. Също – да бъдат включвани и представители на неправителствени организации, с което института да даде своя принос в засилване ролята на гражданското общество в България.

Партиите в лявото политическо пространство, общинските органи на местното самоуправление - общински съвет и общинска администрация, държавни институции, неправителствени организации.

Публикацията в изданието "Добри практики" на ЕНоП.