Публикации

Междинни резултати от медиен мониторинг
Междинни резултати от медиен мониторинг

Междинните резултатите от мониторинга на предизборната кампания и начина, по който тя е отразявана от медиите са отразени в ПРЕЗЕНТАЦИЯТА тук.