Инициативи

Работно посещение в Брюксел
Работно посещение в Брюксел

По покана на евродепутата и член на Общото събрание на Института за социална интеграция, Евгени Кирилов, представители на сдружението посетиха Брюксел в периода 30-31 май 2011 година. В програмата на посещението, със съдействието на сътрудника „Международни връзки”, Таня Димитрова, бяха включени срещи, които да помогнат на дейността на ИСИ. Групата, в която участваха и регионалните координатори на Клуба на завършилите, посети офисите и се срещна с представители на Фондация „Фридрих Еберт”, Бюро Брюксел, Фондация за европейски прогресивни науки (ФЕПС) и Европейската мрежа на политическите фондации (ЕНоП). Работните срещи целяха да подобрят контактите на ИСИ и новоизбраното ръководство с двете мрежи, на които организацията е член. Доброто представителство там бе предпоставка за последващото партньорство по три проекта.

В програмата на посещението традиционно се включва и посещение на Европейския парламент, където домакин бе Евгени Кирилов.