Актуално

"Моят глас е нашето бъдеще - а дали е така?" - дебат на сдружение Виа Сивик и ФИСИ

Дебатът бе проведен в рамките на проект "Моят глас е нашето бъдеще" на двете партньорски организации, в който участие взеха и представители на ИСИ и ЛПИ.

Прочети още
Междинни резултати от медиен мониторинг

Чрез медийния мониторинг екипът цели наблюдение и анализ на медийната среда в България, в контекста на предстоящите избори за Европейски парламент.

Прочети още
Предизвикателствата пред младежката заетост в Европа

Позитивни данни за подобряване на ситуацията с младежката безработица от началото на годината бяха представени по време на дискусия в Народното събрание, в която участие взе комисарят по въпросите на заетостта Ласло Андор.

Прочети още
Наблюдатели от Северна България се обучаваха във Велико Търново

Приключи третото обучение за координатори на наблюдатели в изборния ден. Участие в него взеха представители на Северна Централна и Североизточна България.

Прочети още
Второ обучение за граждански наблюдатели в "Мониторинг 2014"

Обучението се проведе в Стара Загора, за представители на областите Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Бургас и Плевен

Прочети още
Кръгла маса "Изграждане на учещи се общества"

Форумът е част от проект „Изграждане на учещи се общества: Промотиране на валидирането на неформалното и информално учене“, с участието на партньорски организации от 9 европейски държави и професионалната мрежа „Солидар“.

Прочети още
Обучително звено и медийни пакети

Това бяха две от важните теми, които обсъждаха членовете на Обществения съвет към ЦИК на свое заседание от 22 април 2014 г.

Прочети още