Актуално

Завърши трети модул на АСП

Третият модул на Академията за социална политика се проведе в периода 16 - 19 юни в гр. Несебър. В рамките на модула участниците, чрез групово-динамичен тренинг се учеха как да изграждат и работят в екип.

Прочети още
Партньорство в противодействието на тероризма: Ролята на организациите на гражданското общество и социалните медии

Дискусията имаше за цел да даде поле за дискусия и да се обсъдят въпроси като: Какво е връзката и съотношението между ''свобода '' и '' сигурност '' при противодействието на тероризма?Как можем да се постигне синергия и партньорство в борбата с тероризма?

Прочети още
Стартира вторият модул на Академията за социална политика

Стартира вторият модул от Академията за социална политика на Института за социална интеграция.През следващите 3 дни, участниците ще преминат през обучение, включващо политическите процеси, конфликти, преговори, посредничество.

Прочети още
ИСИ взе участие в проект #СпортИграция

Национална младежка среща “СпортИграция” се проведе в гр. София на 15 май 2016г. Институтът за социална интеграция взе участие в панела "Добри практики", представяйки проекта #OUTBOOM.

Прочети още
ИЗБОРНИЯТ КОДЕКС ДА НЕ НАРУШАВА И ОГРАНИЧАВА ПРАВАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ!

Позиция на Института за социална интеграция, относно промените в Изборния кодекс.

Прочети още
ИСИ представя проект „Мобилен Младежки Център Божурище” на форум в Прага

Нашите представители Лазарина Бонева и Стефан Георгиев ще участват в двудневния семинар. Те ще представят проекта „Мобилен Младежки Център Божурище”, който се осъществява с финансовата подкрепа на чешката фондация „Виа”.

Прочети още
ИСИ взе участие в проект "Change Places, Change Lives"

Темата, която беше засегната в рамките на проекта е една от най-актуалните в днешно време, а именно - миграционни процеси и мобилност. В обучението за младежки работници и младежки лидери взеха участие Таня Глухчева и Виктор Белалов.

Прочети още