Актуално

ИСИ и ФЕПС представиха докладите за обновлението на социалдемокрацията в България
ИСИ и ФЕПС представиха докладите за обновлението на социалдемокрацията в България

Институт за социална интеграция в партньорство с Фондация за европейски прогресивни изследвания /ФЕПС/ реализира проект "Социалдемокрацията в България по пътя на обновлението". Проектът е насочен към създаване на рамка за структуриран диалог за успешните пътища за обновяване на социалдемокрацията в Източна Европа.
Инициативата се фокусира върху БСП в България (която бележи исторически спадове в следващите четири – три от които предсрочни избори). Участието на ФЕПС осигури съгласуваност между обсъжданията относно опита на тези партии и европейският дебат за обновяването на лявоцентристкия спектър.

В рамките на проекта бяха разработени детайли анализи по следните теми:

- ИЗБОРИ: Какви са основните причини за електоралния спад/успехи на национално, регионално и местно ниво? Ще има ли обща тенденция? Какви са вероятните траектории на развитие на политическата система в България?

- ЕЛЕКТОРАТНА БАЗА: Кои са критериите, които могат да накарат/попречат на избирателите да видят социалдемократическите партии в България като модерни, мощни алтернативи? Какво привлича/отблъсква младите хора/жените/възрастните/нискообразованите в БСП?

- ПРОГРАМА: Кои биха били определящите факторите, за да може партията да се определи като модерна социалдемокрация? Какви са/ще бъдат програмните иновации?

- ОРГАНИЗАЦИЯ: Какви са критериите за организационна модернизация на БСП? За какво трябва да са? Как могат тези партии да се трансформират (допълнително), за да овластят (допълнително) членовете и поддръжниците? Какво би означавало (по-нататъшното) организационно ремоделиране за например практиките за избиране на лидери, работещи по програмата? Какви биха били последствията за модела на работа на партийните чиновници/кадри?

- ПАРТНЬОРИ: Какво би направило БСП по-силен партньор в отношенията с НПО, профсъюзи, студентски съюзи, жени и ЛГБТКИ+ организации?

- ЕВРОПА: Какви са позициите на БСП за ЕС? Къде са предизвикателствата? Как те формулират/възнамеряват да изковат по-нататъшен прогресивен проевропейизъм в съответните си държави?

- КАМПАНИЯ: Какви са успешните/неуспешните практики на кампанията? Какво може да привлече хората? Кои са основните елементи на добрата комуникация във времето на социалните медии?

Освен това, бе проведено социологическо проучване, което потърси причините за отлив на избиратели за партийните субекти вляво.

Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в специално издание до края на месец юни.