Актуално

ИСИ и ОЖС със заключително събитие по съвместен проект
ИСИ и ОЖС със заключително събитие по съвместен проект

На 2 декември в гр.София се проведе заключителният форум по проект "Обществено-политически диалози и мрежи. Идентифициране на местни и регионални стратегии за действие за подобряване качеството на живота в български градове", реализиран съвместно с Институт за социална интеграция, Обединението на жените социалистки в БСП и Фондация "Фридрих Еберт".

В рамките на проекта бяха реализирани граждански дискусионни форуми в Русе, Добрич, София, Хисаря, Пазарджик, Стара Загора, Троян, Смолян и Габрово. Основни тематични направления на дискусиите бяха регионалното икономическо развитие в рамките на съответния регион, борбата с неравенствата, социалната политика на общинско ниво, както и зелените политики на общинско ниво.