Актуално

ИСИ представи окончателните резултати от мониторинга на предсрочните парламентарни избори
ИСИ представи окончателните резултати от мониторинга на предсрочните парламентарни избори

На 10 май 2023 г. (сряда) от 12:00 часа в Прес-клуб на БТА се проведе пресконференция и публична дискусия за представяне на окончателните резултати от осъществен мониторинг на предизборната кампания на предсрочните парламентарни избори, реализиран от екипа на Институт за социална интеграция, в партньорство с Фондация Фридрих Еберт, България.

Институт за социална интеграция традиционно извършва мониторинг на предизборния и изборния процес в България. Заедно с Фондация Фридрих Еберт България, двете организации целят подкрепа на демократични, прозрачни и честни избори за народни представители, постигане на превантивен ефект върху възможни нарушения и повишаване участието на гражданите в изборния процес.

Мониторингът следва три полета на наблюдение: анализ на промените в изборния кодекс и как те се отразиха на изборния процес, медиен мониторинг и наблюдение на изборния ден.

В изборния процес у нас непрекъснато се правят промени, които дори когато са удачни, трудно се усвояват от избирателите. Изготвеният анализ на изборния процес откроява положителните и отрицателни страни на текстовете в кодекса и техните отражения върху изборния процес.

В рамките на проекта се реализира и медиен анализ на политическите послания на основните политически лидери, базирайки се на актуалните социологически сондажи, както и равнопоставеността при участието в медиите. В условията на крайна апатия и пасивност от страна на българския избирател, възникващи нови формации в изборния процес и в същото време – политическа нестабилни институции и публична власт, считаме за много важно да бъдат наблюдавани и анализирани посланията, които се отправят към избирателите за спечелване на тяхното доверие.

Окончателния доклад от наблюдението ще откриете тук.