Актуално

ИСИ ще реализира проект за мониторинг на предстоящите избори
ИСИ ще реализира проект за мониторинг на предстоящите избори

Институт за социална интеграция в партньорство с Фондация "Фридрих Еберт" реализират проект за мониторинг на предстоящите извънредни парламентарни избори на 2 април.

Мониторингът включва три различни направления:

- анализ на изботното законодателство - в изборния процес у нас непрекъснато се правят промени, които дори когато са удачни трудно се усвояват от избирателите. Настоящият Изборен кодекс съчетава два вида гласуване, което по мнение на ИСИ ще доведе до проблеми с машинното гласуване и това с хартия, без да улеснява избирателите или изборната администрация. Анализът на изборния процес открои положителните и отрицателни страни на текстовете в ИК и ще даде възможност за изводи водещи до подобряване на изборния процес;

- медиен мониторинг - основен обект на наблюдение са национални и електронни медии и начинът по който тяхната работа дава отраженеи на изборния процес. В известна степен това зависи както от нормативната рамка, така и от чисто професионалния подход на всеки журналист и редактор, когато опре до създаване и отразяване на политическа информация. Този аргумент е общовалиден, тъй като предизборната кампания в медиите и начинът на ретранслиране на послания, формира обществено мнение и създава нагласи, които пък определят частично и мотивацията на вота;

- анализ на политически послания - кризата в политическото говорене също се задълбочава. В рамките на проекта ще се направи и медиен анализ на политическите послания на основните политически лидери, базирайки се на актуалните социологически сондажи. В условията на крайна апатия и пасивност от страна на българския избирател, възникващи нови формации в изборния процес и в същото време – политическа нестабилни институции и публична власт, е много важно да бъдат наблюдавани и анализирани посланията, които се отправят към избирателите за спечелване на тяхното доверие. Все по-малко хора търсят съдържанието на предизборните платформи, а упражняват емоционален вот, или отказват да гласуват. Затова е важно да поставим акцент на политическите послания, и то по разбираем начин за масовия избирател. За целта ще бъдат наблюдавани национални медии, електронни издания и социалните мрежи.

В началото на месец май ще се организира публична дискусия, на която ще бъдат представени и резултатите от проекта.