Актуално

 Започна теренното проучване по проекта "Мониторинг на политики за гражданско участие и прозрачност в местната власт"
Започна теренното проучване по проекта "Мониторинг на политики за гражданско участие и прозрачност в местната власт"

Институт за социална интеграция, в партньорство с Фондация "Фридрих Еберт" стартира дейностите по проект "Мониторинг на политики за гражданско участие и прозрачност в местната власт".

В методологията на мониторинга се предвижда и реализиране на теренно проучване чрез провеждане на фокус групи по места. През изминалата седмица екипът на ИСИ стартира теренното си проучване чрез фокус групи в първите три общини - Варна, Силистра и Елин Пелин.
Различни са недостатъците, които хората споделят в рамките на дискусиите. Обръща се специално внимание на реализираните общински проекти, които са с почти нулева ефективност за жителите на съответните общини, както и неизпълнението на поетите ангажименти от страна на местната власт.

Недостатъчните приемни дни и липсата на диалог също са част от проблемите, с които се сблъскват гражданите. В рамките на фокус групите се повдигна и въпроса за работата на общинските съвети в съответните общини, както и възможностите за подаване на сигнали и комуникация с местната власт чрез онлайн-платформи.

В следващите седмици предстои провеждането на теренно проучване в още 7 общини, като подборът им е съобразен и със съответното политическо управление, като целта е да бъдат потърсени маркери присъщи за една или друга политическа доктрина по отношение на реализиране на политиките, подлежащи на мониторинг.