Актуално

Представяне на сборник - "Гласуване по време на пандемия"
Представяне на сборник - "Гласуване по време на пандемия"

COVID-19 промени случващото се и увеличи предизвикателствата, пред които беше изправен целия свят. Въпреки че пандемията все още не е приключила, са изписани много томове за това как се е отразила тя върху социално-икономическите явления и политическите процеси. Пандемията наложи съществени промени в дневния ред и на българското общество. Задъхването на здравната ни система като следствие от нарастващия брой заразени с Covid-19 пациенти и медици даде нов ракурс и на политическите разговори в страната. И ако през пролетта имахме усещането, че мерките тук са навременни, дори изпреварващи, сега все повече експерти отчитат, че институциите в страната вървят след събитията и предвещават сериозни последици, както за здравето на българите, така и за икономиката.

На 24 май беше представено изследването "Гласуване по време на пандемия да направим демокрацията устойчива в бурни времена – опит от Централна, Източна и Югоизточна Европа". Изследването е част от проект, който беше изпълнен от Института за социална интеграция в партньорство с Фондацията за европейски прогресивни изследвания (ФЕПС).  "Ако през пролетта на 2020 г. имахме усещането, че мерките, предприети от българското правителство са навременни, дори изпреварващи, днес все повече експерти отчитат, че институциите в страната вървят след събитията и предвещават сериозни последици, както за здравето на българите, така и за икономиката." - това каза по време на представянето на изследването изпълнителният директор на ИСИ д-р Стоянка Балова. По думите й още преди да стартира изборния процес в България, ИСИ предупреди за редица рискове, които могат да доведат до изкривяване на изборния процес.

"На първо място, нашата организация изрази опасения относно ниската избирателна активност, поради съществуващите страхове от заразяване, когато хората се събират на едно място. Този страх се превърна в реалност – избирателната активност беше рекордно ниска – около 38%." - подчерта Стоянка Балова. Изпълнителният директор на ИСИ благодари на колегите си от ФЕПС, като подчерта, че съвместната работа на двете организации по наблюдението на изборите, е дала възможност за по-голяма публичност на наблюдението и запознаване на българската общественост с проблемите, свързани с изборния процес в България.

Изследването можете да откриете тук