Актуално

ИСИ ще бъде домакин на международна конференция „Загубеното доверие в политическите партии в Европа“
ИСИ ще бъде домакин на международна конференция „Загубеното доверие в политическите партии в Европа“

Все повече различни популистки и неофашистки движения в Европа работят за намаляване на влиянието и авторитета на политическите партии. В същото време партиите стават все по-непопулярни в обществото. Те генерират отричане и реторика на омразата. Възникват много въпроси относно бъдещето на представителната демокрация и демократичните общества като цяло.

• Как партиите защитават обществените интереси на групите избиратели, които ги подкрепят?

• Доколко успешно партиите разработват и застъпват прогресивни социални проекти и политики или се концентрират само върху политическия процес?

• Как и колко ефективно партиите комуникират своята дейност с гражданите?

• Как държавата се грижи за демокрацията? Кой и как финансира дейността на партиите и близките до тях фондации и медии?

 

Отговорите на тези и други въпроси ще потърсим заедно на 17 май (вторник) от 10:00 часа в Гранд Хотел „Милениум“, София.

Организатори: Институт за социална интеграция, в партньорство с European Network of Political Foundations /ENoP/