Актуално

ИСИ и ОЖС Пловдив със съвместен проект
ИСИ и ОЖС Пловдив със съвместен проект

Института за социална интеграция и Обединението на жените социалистки област Пловдив, в партньорство с Фондация "Фридрих Еберт" стартира проект „Бедност и безработица при жените в България“.

Проектът е насочен към повишаване информираността и капацитета на вземащите решения на национално и местно ниво по отношение постигане на равенство между половете. Във фокуса на проекта са проблемите и предизвикателствата, пред които са изправени жените в България, а именно неравностойно заплащане на труд, по-ниски размери на полагаемите им се обезщетения, безработица, а в следствие и по-висок риск от бедност.

Повече от 25 години след приемането на Пекинската декларация и платформа за действие (BPFA), въпреки постигнатият напредък, нито една държава членка на Европейския съюз не осъществява напълно целите, заложени в нея. Настоящата ситуация в България, икономическата, социална и здравна криза изострят съществуващите неравенства между половете и заплашват да възпрепятстват и дори преобърнат напредъка, постигнат до момента. Екипът си поставя за цел чрез анкетно проучване и интервюта да направи коректен анализ на ситуацията и да покаже левия прочит на проблемите, през призмата на решенията на местната и централната власт.

Изпълнението на проекта включва съставянето и публикуването на сборник със споделени добри практики от представители на шестте района за планиране. Темите и предлаганите решения ще бъдат представени от кметове, общински съветници, представители на ОЖС и МО на БСП, представители на леви партии, неправителствени организации, занимаващи се с проблемите на равнопоставеността, синдикати и бизнес.