Актуално

Предстоящ форум за общински съветници
Предстоящ форум за общински съветници

Институт за социална интеграция в партньорство с Фондация "Фридрих Еберт", бюро България ще проведе четвърти дискусционен форум на тема "ЗА" програсивни политики в местната власт.

Събитието ще се реализира в периода 1-3 октомври 2021 г. в гр. Плевен. Участие в него ще вземат избрани общински съветници, първи мандат от областите Габрово, Ловеч, Плевен, Враца, Монтана, Видин и част от общините от Софийска област.

Форумът е част от съвмествен проект на двете организации и има за цел да даде поле за дебат между левите представители в местната власт (кметове, кметски наместници и общински съветници) за подготовка и провеждане на повече прогресивни политики в общините в страната. Реализацията на проекта ще даде възможност за дискусия и обмяна на опит по основните теми за местното самоуправление - стратегии за общинско развитие, публични интереси и политики, общинска собственост и местни финанси, устойчиво общинско развитие, устройство на територията и благоустройствени дейности, социални дейности на общината, прозрачност и откритост в работата на местната власт, ролята на медиите и участие на гражданите.

Всички желаещи за участие, могат да изпратят своите заявки на имейл: ifsi.bulgaria@gmail.com най-късно до 29.09.2021 г.