Актуално

Предстои провеждането на третата среща "ЗА" програсивни политики в местната власт
Предстои провеждането на третата среща "ЗА" програсивни политики в местната власт

Институт за социална интеграция в партньорство с Фондация "Фридрих Еберт", бюро България ще проведе трети дискусционне форум на тема "ЗА" програсивни политики в местната власт. Събитието ще се реализира в периода 24-26 септември 2021 г. в Боровец. Участие в него ще вземат избрани общински съветници, първи мандат от областите София, София област, Перник, Кюстендил и Благоевград.

Събитието е част от съвмествен проект на двете организации и има за цел да даде поле за дебат между левите представители в местната власт (кметове, кметски наместници и общински съветници) за подготовка и провеждане на повече прогресивни политики в общините в страната. Реализацията на проекта ще даде възможност за дискусия и обмяна на опит по основните теми за местното самоуправление - стратегии за общинско развитие, публични интереси и политики, общинска собственост и местни финанси, устойчиво общинско развитие, устройство на територията и благоустройствени дейности, социални дейности на общината, прозрачност и откритост в работата на местната власт, ролята на медиите и участие на гражданите.