Актуално

ИСИ и ФЕС със съвместен проект за местната власт
ИСИ и ФЕС със съвместен проект за местната власт

Институт за социална интеграция, съвместно с Фондация "Фридрих Еберт", бюро България стартират съвместен проект "ЗА" програсивни политики в местната власт.

Основната цел на проекта е да даде поле за дебат между левите представители в местната власт (кметове, кметски наместници и общински съветници) за подготовка и провеждане на повече прогресивни политики в общините в страната. Реализацията на проекта ще даде възможност за дискусия и обмяна на опит по основните теми за местното самоуправление - стратегии за общинско развитие, публични интереси и политики, общинска собственост и местни финанси, устойчиво общинско развитие, устройство на територията и благоустройствени дейности, социални дейности на общината, прозрачност и откритост в работата на местната власт, ролята на медиите и участие на гражданите.

Проектът предвижда реализацията на четири дискусионни форума в рамките на страната.

Първата дискусионна среща, включваща общините в областите Русе, Разград, Силистра, Шумен, Варна, Търговище, Добрич, Велико Търново ще се проведе в периода 4-6 юни 2021 г. в обл.Варна.