Актуално

Кризата с коронавируса не трябва да ощетява гражданското наблюдение на изборите
Кризата с коронавируса не трябва да ощетява гражданското наблюдение на изборите

Провеждането на предстоящите избори в условията на пандемия е необходимо да стане по начин, който да не създава пречки на процеса на гражданско наблюдение” – това подчерта председателят на УС на Института за социална интеграция Катя Колева по време на срещата, между президента Румен Радев и представители на Обществения съвет към ЦИК. Срещата е част от стартиралите консултации във връзка с провеждането на прозрачен изборен процес, който да гарантира правото на глас и здравето на гражданите в условията на пандемична обстановка.

Катя Колева изрази своите опасения, че кризата с коронавируса, която продължава вече повече от половин година, може да бъде използвана като повод  да се орежат правата на организациите, които имат свои граждански наблюдатели и наблюдават изборния процес. Всички необходими промени, които трябва да се направят за гарантиране здравната безопасност на хората при провеждане на парламентарните избори в условия на пандемия, могат да станат не с промени в Изборния кодекс, а с правила по прилагането му. Това мнение беше изразено от председателя на Обществения съвет към ЦИК Росица Матева.

„Смятам, че представители на Обществения съвет към ЦИК трябва да бъдат включени в изработването на подобни правила, по които ще премине изборния ден. Тези правила освен, че трябва да гарантират прозрачността на изборния процес, да бъдат и съобразени с обстановката и да се опази здравето на хората и в изборната администрация, и гласуващите.” – коментира в допълнение Катя Колева.

Председателят на УС на Института за социална интеграция припомни, че ИСИ наблюдава изборния процес в България вече 10 години. „В повечето случаи нашите граждански наблюдатели са били от полза на секционните избирателни комисии, защото познават в дълбочина нормативната уредба, свързана с изборния процес в България и преминават специални обучения.” – подчерта Катя Колева.