Актуално

ИСИ с проект за нови политики вследстие на пандемията от COVID-19
ИСИ с проект за нови политики вследстие на пандемията от COVID-19

Бумът в разпространението на новия коронавирус завари света (и особено Европа) неподготвен и е на път тотално да промени целия ни начин на живот. В много държави вече се дискутира дали кризата с коронавируса не е и възможност за реформа на здравните системи, за да бъдат по-адекватни и устойчиви в отговора си на бъдещи външни шокове.

Коронавирусната пандемия отне не само човешки животи в буквалния смисъл на думата, но и работни места. По-голямата част от правителствата в света затвориха държавите си, спряха икономиките си и въведоха ограничения за гражданите си, в опит да се спасят от коронавируса.

Именно затова, проектът засяга тези два сектора, които са най-уязвими следствие на пандемията от COVID-19.

Основната цел на проекта е да постави основите на обща система за реакция, превенция и трансгранично сътрудничество в ситуации на заплаха за населението. Темата продължава да бъде изключително актуална, след като стана ясно, че прогнозите на експертите за пик през есента вече са реалност.

Проектът включва изработка на експертен анализ на системата на общественото здраве в България и Унгариая, с основни референтни точки: Организационен хаос, дефекти на системата, подценяване, неглижиране на медицински специалности и медици, липса на медицински персонал, липса на електронни услуги и инвестиции в науката и развойната дейност.

Паралелно с това ще бъде изготвено и проучване относно социално-икономическите последици в България, с основни референтни точки:анализ на Европейските икономически мерки и приложението им в страната; осигурена ли бе защита от страна на националните и европейски власти на работещите; какво е въздействието на пандемията върху икономиката на страните партньори по проекта и успя ли ЕС да използва в пълна степен всички налични инструменти на ЕС за смекчаване на последствията?

Анализите ще бъдат представени на нарочно събитие в началото на 2021 г., а през пролетта, заедно с партньорите по проекта ще бъде организирана кръгла маса в Европейския парламент, на която всяка страна ще представи своите предложения.