Актуално

Стоянка Балова бе избрана за член на Мрежата на младите учени на ФЕПС
Стоянка Балова бе избрана за член на Мрежата на младите учени на ФЕПС

Стоянка Балова, Изпълнителен директор на Институт за социална интеграция бе един от кандидатите за членове на „Мрежата на младите учени“ на Фондация за европейски прогресивни изследвания /ФЕПС/, базирана в Брюксел, Белгия.

След като премина успешно двата етапа на кандидатстване – документално, чрез мотивационно писмо и писмена разработка на тематичен въпрос и последвало онлайн интервю, Балова бе избрана за член на мрежата.

Мрежата на младите учени (YAN) е създадена през март 2009 г. от Фондацията на европейските прогресивни изследвания (ФЕПС) с подкрепата на Института „Ренер“, за да събере прогресивни докторанти и млади учени, които са готови да използват своя академичен опит в дебат за следващата Европа.

В момента мрежата включва 30 изключителни и перспективни млади учени от цяла Европа.

В края на месец юни предстои и първата среща на мрежата.