Актуално

"Europe on a Doorstep“ – резултати, сътрудничество и  нови идеи
"Europe on a Doorstep“ – резултати, сътрудничество и нови идеи

През месец февруари се проведе заключителната среща по проект „Europe on a Doorstep”, изпълняван с финансовата подкрепа на програма „Европа на гражданите“. ИСИ бе партньор по проекта и участва активно във всички негови етапи и проведените срещи и учебни визити.

По време на проведената среща в град Битоля, Република Северна Македония, участниците в  проекта – представители на общини и неправителствени организации от цяла Европа имаха възможност да дискутират изпълнените дейности, постигнатите резултати, да идентифицират възможностите за още по-голяма оптимизация на работата и да обсъдят бъдещите възможности за сътрудничество.

Като резултат от проекта е издаден сборникът с добри практики “EUdoor – Europe on a Doorstep”, където България е много добре представена с добри практики и опит на ИСИ и други партньорски организации. В момента по проекта се изгражда и онлайн платформа, обединяваща възможностите и инструментите, предоставяни от ЕС.

Бяха набелязани и стъпките, които ще осигурят устойчивост на проекта, в това число на изградените връзки между участващите организации, добрите практики в работата по международен проект. В тази връзка през месец май в Португалия ще бъдат подписани споразумения за трайно сътрудничество между участващите организации, като по този начин ще се създаде обединение, включващо както неправителствени организации, така и представители на общини от цяла Европа.