Актуално

Представител на ИСИ взе участие в тренинг курс в Латвия
Представител на ИСИ взе участие в тренинг курс в Латвия

През м. декември 2019 г., като представител на Института за Социална Интеграция, Лазарина Бонева участва в САЛТО тренинг курс „European Solidarity Corps for newcomers“, организиран от Латвийската Националната Агенция по програмата на Еразъм плюс.

В тренинг курса участваха представители на неправителствени организации и университети от Латвия, Финландия, Белгия, Италия, Сърбия, Словения, Малта, Гърция, Словакия, Албания и България.

По време на курса служители на Латвийската Национална Агенция презентираха възможност за проектно финансиране чрез  Корпуса за Европейска Солидарност за доброволчески проекти, платени стажове и местни младежки проекти.