Актуално

ИСИ и ФЕПС със съвместно събитие в България
ИСИ и ФЕПС със съвместно събитие в България

Институт за социална интеграция (ИСИ), София в партньорство с Фондация за европейски прогрeсивни изследвания (ФЕПС), Брюксел реализираха проект „Анализ на изборите за ЕП 2019 – гражданско участие, политически послания за Европа и реч на омразата”, в рамките на който бе проведена публична конференция, на която бяха представени доклад от проведен мониторинг на Евопейските избори, включващ анализ за изборните правила - основни дефекти и предложения за промени, както и доклад, анализиращ езика и посланията на кандидатите, използвани по време на предизборната кампания за представители в Европейския парламент.

Събитието бе открито от Катя Колева, председател на УС на ИСИ и Уве Оптенхьогел, вицепрезидент на ФЕПС.

Основен говорител бе Ласло Андор, Еврокомисар, отговарящ за заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване, в периода 2010-2014 г. и Генерален секретар на ФЕПС, Брюксел. Докладчици беха още Хелене Кортлендер, ръководител на офис "Фридрих Еберт", бюро България, Георги Пирински, представител на Европейския парламент в мандат 2014-2019 г., Катя Михайлова, доцент в УНСС, Нели Стефанова, доцент в Софийски университет, Александър Димитров, главен асистент в УНСС и проф. Максим Мизов.

Докладчици от страна на ИСИ по подготвените доклади бяха Теодор Славев и Стоянка Балова. Докладите ще бъдат издадени в специално книжно издание през месец ноември.

След представените доклади бе проведена и кратка дискусия.