Актуално

Приключи тренинг за човешките права в Гърция
Приключи тренинг за човешките права в Гърция

Студентите по право Милена Кунчева и Борис Барсанов представиха Института за Социална Интеграция в проекта на  C:E:T platform Hellas  - „Да бъдеш на правилното място“. В периода от 06.07.2019 г. до 17.07.2019 г. в гр. Трикала, Гърция се проведоха обучителните сесии по проекта, като в тях участваха млади хора от Гърция, Турция, Италия, България, Хърватия, Северна Македония, Швеция, Дания и Германия.

Темата на проекта бе човешки права и толерантност към различните етнически и религиозни групи, включително бежанци и мигранти в Средиземноморския регион. По време на обучителните сесии чрез методите на неформалното образование, участниците не само придобиха познания за основни принципи и понятия в сферата правата на човека, но и получиха възможност да се запознаят с действителни случаи на нарушаване на човешките права в различни държави от ЕС.