Актуално

Ръст в нарушенията при приемането на изборните книжа отчитат в ИСИ
Ръст в нарушенията при приемането на изборните книжа отчитат в ИСИ

Ръст в нарушенията на Изборния кодекс при приемането на изборните книжа в деня преди изборите, констатира сдружение “Институт за социална интеграция”, което за поредна година наблюдава изборния процес в България. Институтът има граждански наблюдатели в цялата страна, които следят за нормалното протичане на изборния ден.

Наранен предварително печат и подпечатан протокол, липса на кворум при приемане на изборните книжа, залепени образци на бюлетини, закъснения при доставката на машините за гласуване, недопускане на граждански наблюдател до процеса, разделени от кочана бюлетини и др. са само част от нарушенията, които са констатирали нашите наблюдатели в деня преди изборите. За всички нарушения са подадени сигнали до съответната инстанция.

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ

за изборни нарушения

Институт за социална интеграция /ИСИ/

25.05.2019

Дата

Град/Сигналът е отправен до:

Относно:

Забележка:

25.05

СИК в Русе

Предварително наранен печат и попълнен протокол за нараняването му в деня преди изборите

Предпоставка за фалшифициране на бюлетини и протокол. Печатът се наранява в началото на изборния ден.

25.05

РИК-Пловдив

Масова липса на кворум при приемането на изборните книжа. Присъстват само 2-ма от членовете на СИК от 9 членен състав. На други места – 3-ма от 7 членен състав.

По закон трябва да присъстват задължително 50+1 от състава на комисията.

25.05

РИК-Пловдив

Незапечатани изборни помещения, поради липса на лепенки. Незапечатани прозорци и врати.

По закон СИК трябва да постави лепенки на всички прозорци и врати, като всички присъстващи членове трябва да се подпишат на лепенките.

25.05

ЦИК

Недопускане на наблюдател в РИК-Пловдив. МВР не го допускат по нареждане на комисията. Пуснат сигнал до ЦИК.

По този начин възпрепятстват подаването на сигнал от страна на наблюдател. Сигналът е подаден по електронен път, но все още няма решение.

25.05

СИК в Стара Загора

Липса на лепенки, с които се запечатват изборните помещения.

 

25.05

Варна

Залепени образци на бюлетини пред изборните помещения пред няколко избирателни секции.

Образецът на бюлетината се слага в началото на изборния ден.

25.05

Варна

Затруднен достъп за хора с увреждания до СИК, която е предназначена за хора с увреждания. Входът от който могат да влезнат през рампа е запечатан.

 

25.05

Кърджали

Закъснение при приемането на машините за машинно гласуване. По график СИК приемат документите в 15:00, а машините биват доставени в 18:00 часа.

 

25.05

Златица

Закъснение при доставката на машините за машинно гласуване.

 

25.05

СИК в Пещера

Проблем с копирните машини. Наложена смяна на някои от тях.

 

25.05

СИК в София, район Оборище/РИК 24 София

СИК в която ще се извърши и машинно гласуване е разположена в недостатъчно голямо пространство. Няма законовото отстояние от масата на комисията до тъмната стаичка. Освен това в непосредствена близост е поставена и машината за гласуване.

Казусът е предпоставка за разкриване тайната на вота, както и недопускането на наблюдатели в изборното помещение поради липса на достатъчно пространство. Подаден сигнал до РИК 24 в София.

25.05

СИК в София

Приемане на изборните книжа при намален състав на СИК. Липсва нужният законов брой членове (50+1)

 

25.05

РИК 24 София

Липса на лепенки за запечатване на прозорците и вратите в изборните помещения. Не разпределени помещения от страна на изборната администрация. Всеки се настанява кой където свари. Липса на указателни табели, коя СИК къде се намира.

 

25.05

РИК 24 София

Разкъсани бюлетини, разделени от кочана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За контакти:

Стоянка Балова, Изпълнителен директор, тел.: 0889 864 884

e-mail: ifsi.bulgaria@gmail.com