Актуално

Катя Колева бе преизбрана за член на Борда на ЕНоП
Катя Колева бе преизбрана за член на Борда на ЕНоП

На 1 април в Брюксел, Белгия се проведе Общото събрание на Европейската мрежа на политическите фондации (ЕНоП). Институтът за социална интеграция участва със свой представител в заседанието, в лицето на председателя на Управителния съвет на организацията, Катя Колева.

Членовете на Общото събрание предложиха политическото семейство на Социалистите и демократите в ЕС (S&D Party Family) да се представлява от ИСИ в управителното тяло на мрежата на политическите фондации ЕНоП. Така Катя Колева бе преизбрана отново за член на Управителния съвет на мрежата.